Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 22 95% 95% 0%
2020 19 95% 95% 0%
2019 18 83% 88% 6%
2018 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 64
  100%
  100%
  0%
7000418 22
  91%
  91%
  0%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
7000501 22
  95%
  95%
  0%
2500786 225
  91%
  91%
  0%
1353 75
  80%
  100%
  20%
2020 7000255 63
  97%
  97%
  0%
7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
7000501 19
  95%
  95%
  0%
2500786 233
  90%
  90%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2019 7000255 52
  100%
  100%
  0%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  94%
  94%
  0%
7000501 18
  83%
  88%
  6%
2500786 253
  94%
  95%
  1%
1353 105
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 59
  100%
  100%
  0%
7000418 10
  100%
  100%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500786 241
  88%
  91%
  3%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 243
  91%
  92%
  2%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 232
  87%
  89%
  3%
1353 75
  60%
  60%
  0%
2015 2500786 243
  94%
  97%
  2%
2014 2500786 234
  91%
  94%
  3%
2013 2500786 269
  93%
  97%
  3%
2012 2500786 185
  94%
  96%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 64 5% 2% 69% 25% 0% 0%
7000418 22 0% 0% 68% 23% 9% 0%
7000500 21 10% 10% 67% 14% 0% 0%
7000501 22 5% 0% 59% 32% 5% 0%
2500786 225 1% 2% 28% 59% 9% 0%
1353 75 0% 0% 60% 20% 0% 20%
2020 7000255 63 5% 2% 37% 54% 3% 0%
7000418 20 0% 5% 40% 55% 0% 0%
7000500 18 0% 6% 72% 22% 0% 0%
7000501 19 0% 0% 42% 47% 5% 0%
2500786 233 0% 1% 36% 52% 10% 0%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 7000255 52 6% 2% 77% 15% 0% 0%
7000418 14 0% 0% 64% 36% 0% 0%
7000500 17 0% 0% 53% 41% 6% 0%
7000501 18 11% 6% 44% 22% 11% 6%
2500786 253 0% 1% 40% 53% 5% 1%
1353 105 0% 0% 14% 86% 0% 0%
2018 7000255 59 3% 7% 46% 44% 0% 0%
7000418 10 0% 0% 40% 60% 0% 0%
7000500 15 13% 0% 53% 33% 0% 0%
7000501 22 0% 0% 32% 68% 0% 0%
2500786 241 3% 2% 38% 44% 9% 3%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 75 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2017 2500786 243 2% 1% 40% 47% 7% 2%
1353 75 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2016 2500786 232 2% 2% 31% 52% 11% 3%
1353 75 0% 0% 20% 40% 40% 0%
2015 2500786 243 3% 2% 38% 51% 3% 2%
2014 2500786 234 2% 2% 38% 49% 6% 3%
2013 2500786 269 2% 4% 35% 52% 3% 3%
2012 2500786 185 5% 4% 39% 45% 4% 2%