Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 3 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 3
  100%
  100%
  0%
2500786 98
  93%
  96%
  3%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 555
  97%
  100%
  3%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 4
  100%
  100%
  0%
2500786 117
  95%
  99%
  4%
2500797 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
1353 135
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 2
  50%
  100%
  50%
2500259 1
  0%
  0%
  100%
2500786 105
  95%
  100%
  5%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 525
  94%
  100%
  6%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  0%
  0%
  100%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500786 120
  93%
  99%
  6%
2501933 1
  0%
  0%
  100%
1355 26
  50%
  100%
  50%
1353 480
  94%
  100%
  6%
2017 2500786 116
  94%
  98%
  4%
2500262 5
  100%
  100%
  0%
1353 360
  92%
  92%
  0%
2016 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500786 138
  97%
  100%
  3%
2502758 1
  0%
  0%
  100%
2500261 1
  0%
  0%
  100%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
1353 150
  80%
  100%
  20%
2015 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500786 122
  99%
  100%
  1%
2500798 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500786 139
  99%
  99%
  1%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 4
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500786 95
  98%
  100%
  2%
2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
2012 2500786 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2500786 98 4% 14% 52% 22% 4% 3%
2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 13 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 555 3% 0% 59% 35% 0% 3%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000501 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500786 117 4% 7% 45% 38% 1% 4%
2500797 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 135 11% 0% 33% 56% 0% 0%
2019 2500256 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500786 105 2% 10% 68% 15% 0% 5%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 13 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 525 6% 17% 63% 9% 0% 6%
2018 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 120 3% 15% 56% 20% 1% 6%
2501933 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1355 26 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 480 0% 16% 59% 19% 0% 6%
2017 2500786 116 3% 15% 59% 17% 2% 4%
2500262 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
1353 360 0% 46% 25% 21% 8% 0%
2016 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 138 4% 7% 63% 24% 0% 3%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500261 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 150 0% 0% 80% 0% 0% 20%
2015 2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 122 2% 7% 61% 30% 0% 1%
2500798 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500786 139 3% 11% 55% 29% 1% 1%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500256 4 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 95 2% 9% 73% 14% 0% 2%
2500243 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%