Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500786 40
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 2500786 41
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 41
  80%
  87%
  7%
2018 2500786 28
  86%
  86%
  0%
2017 2500786 41
  90%
  92%
  2%
1353 45
  0%
  0%
  33%
2016 2500786 39
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 43
  93%
  100%
  7%
2014 2500786 45
  87%
  91%
  4%
2013 2500786 38
  92%
  95%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 40 5% 15% 73% 8% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500786 41 7% 27% 51% 15% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500786 41 2% 2% 37% 39% 12% 7%
2018 2500786 28 7% 21% 43% 14% 14% 0%
2017 2500786 41 2% 10% 41% 37% 7% 2%
1353 45 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2016 2500786 39 8% 10% 64% 18% 0% 0%
2015 2500786 43 7% 19% 35% 33% 0% 7%
2014 2500786 45 9% 11% 24% 42% 9% 4%
2013 2500786 38 5% 45% 29% 13% 5% 3%