UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 93% 95% 2%
2020 93% 95% 2%
2019 94% 95% 2%
2018 87% 92% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 6 40 43 5
2020 6 9 38 42 5
2019 7 10 42 37 5
2018 7 6 35 44 8
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100506 Comptabilitat 19 2 0 11 5 1 0 95% 95% 0%
102276 Dret Administratiu I 20 1 0 4 15 0 0 100% 100% 0%
102230 Dret Administratiu II 25 1 0 8 13 3 0 88% 88% 0%
102229 Dret Administratiu III 11 1 0 6 1 2 0 80% 80% 0%
102300 Dret Civil I 22 0 1 5 15 1 0 95% 95% 0%
102240 Dret Civil II 24 0 0 3 15 6 0 75% 75% 0%
102239 Dret Civil III 26 0 0 1 20 5 0 81% 81% 0%
102238 Dret Civil IV 23 1 2 9 9 2 0 91% 91% 0%
102216 Dret Constitucional I 26 0 1 6 14 3 2 81% 88% 8%
102215 Dret Constitucional II 25 0 0 4 19 2 0 92% 92% 0%
102293 Dret de la Seguretat Social 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100501 Dret de la Seguretat Social I 16 0 0 4 10 1 1 88% 93% 6%
100500 Dret de la Seguretat Social II 15 0 1 6 8 0 0 100% 100% 0%
102263 Dret de la Unió Europea 22 0 0 9 13 0 0 100% 100% 0%
102261 Dret del Comerç Internacional 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100489 Dret del Treball I 23 4 2 13 3 0 1 96% 100% 4%
100499 Dret del Treball II 17 1 3 5 7 1 0 94% 94% 0%
100498 Dret del Treball III 17 5 0 9 2 0 1 94% 100% 6%
102260 Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
102223 Dret Financer i Tributari I 16 0 2 3 10 1 0 94% 94% 0%
102222 Dret Financer i Tributari II 15 1 0 2 12 0 0 100% 100% 0%
102259 Dret Internacional Privat 23 1 1 6 14 0 0 100% 100% 0%
102232 Dret Internacional Públic 20 0 0 2 18 0 0 100% 100% 0%
102226 Dret Local 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102271 Dret Mercantil I 23 0 1 7 14 0 1 96% 100% 4%
102270 Dret Mercantil II 22 1 0 13 7 1 0 95% 95% 0%
102252 Dret Penal I 21 0 1 5 12 3 0 86% 86% 0%
102246 Dret Penal II 24 0 0 3 16 4 1 79% 83% 4%
102245 Dret Penal III 20 0 0 5 13 2 0 90% 90% 0%
102207 Dret Processal I 15 1 2 3 9 0 0 100% 100% 0%
102206 Dret Processal II 16 1 0 3 11 1 0 94% 94% 0%
102231 Dret Romà 25 0 0 8 16 1 0 96% 96% 0%
100496 Dret Sindical 18 4 2 6 6 0 0 100% 100% 0%
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100505 Economia de l'Empresa 19 0 0 4 12 3 0 84% 84% 0%
100504 Economia del Treball 24 3 1 14 5 1 0 96% 96% 0%
100524 Estratègia de l'Empresa 20 0 2 7 11 0 0 100% 100% 0%
102280 Gènere i Dret 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
100522 Gestió Estratègica de Recursos Humans 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100495 Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral 16 0 3 9 3 0 1 94% 100% 6%
103500 Història del Dret Social i de les Institucions Laborals 21 1 2 16 1 1 0 95% 95% 0%
100514 Introducció a l'Economia 20 0 0 5 15 0 0 100% 100% 0%
102249 Multiculturalitat i Llibertat Religiosa 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100494 Normes Internacionals i Dret Social Comunitari 17 2 0 10 5 0 0 100% 100% 0%
100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals 20 1 1 4 13 0 1 95% 100% 5%
102299 Organització Constitucional de l'Estat 23 0 0 9 13 1 0 96% 96% 0%
100521 Organització d'Empreses 20 0 0 9 10 0 1 95% 100% 5%
100502 Polítiques Sociolaborals 19 2 0 9 6 1 1 89% 94% 5%
103959 Pràctiques Externes 5 0 5 0 0 0 0 100% 100% 0%
104153 Pràctiques Externes 7 2 3 2 0 0 0 100% 100% 0%
102255 Protecció Internacional Dels Drets Humans 18 1 3 13 1 0 0 100% 100% 0%
100492 Protecció Social Complementària 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
103501 Psicologia 18 0 0 11 6 0 1 94% 100% 6%
103502 Psicologia del Treball 23 2 0 20 1 0 0 100% 100% 0%
100507 Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100483 Seguretat i Salut Laboral 14 0 0 8 5 1 0 93% 93% 0%
100482 Sociologia de l'Empresa 12 0 5 6 0 0 1 92% 100% 8%
100513 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 21 2 2 12 3 1 1 90% 95% 5%
100476 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 19 4 1 12 2 0 0 100% 100% 0%
100480 Tècniques d'Investigació Social 22 0 1 18 3 0 0 100% 100% 0%
100481 Teoria de les Relacions Laborals 23 2 3 14 1 3 0 87% 87% 0%
102267 Teoria del Dret 22 1 2 12 5 2 0 91% 91% 0%
103957 Treball de Final de Grau 24 0 5 13 2 0 4 83% 100% 17%
103958 Treball de Final de Grau 22 1 6 9 1 0 5 77% 100% 23%