Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 71%
17
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
25%
6
24
2022 69%
18
8%
2
0%
0
0%
0
4%
1
19%
5
26
2021 86%
19
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
22
2020 68%
17
4%
1
4%
1
4%
1
0%
0
20%
5
25
2019 83%
19
9%
2
0%
0
0%
0
4%
1
4%
1
23
2018 86%
19
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
9%
2
22
2017 91%
20
0%
0
5%
1
5%
1
0%
0
0%
0
22
2016 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
21
2015 76%
19
8%
2
8%
2
4%
1
4%
1
0%
0
25
2014 86%
18
10%
2
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
21