Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 122
  100%
  100%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500797 125
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 134
  99%
  99%
  0%
2018 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500797 122
  98%
  98%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 130
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 120
  97%
  98%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 140
  99%
  99%
  1%
2014 2500797 141
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 146
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 155
  99%
  99%
  0%
2011 2500797 147
  99%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 17 6% 12% 82% 0% 0% 0%
2500797 122 2% 2% 84% 12% 0% 0%
1353 60 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 19 5% 21% 63% 11% 0% 0%
2500797 125 2% 7% 78% 14% 0% 0%
2019 7000751 21 0% 5% 90% 5% 0% 0%
2500797 134 2% 3% 71% 23% 1% 0%
2018 7000751 16 6% 0% 75% 19% 0% 0%
2500797 122 2% 6% 58% 32% 2% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 130 3% 2% 72% 23% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500797 120 3% 1% 54% 39% 2% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500797 140 0% 0% 73% 26% 1% 1%
2014 2500797 141 3% 6% 80% 11% 0% 0%
2013 2500797 146 3% 0% 66% 31% 0% 0%
2012 2500797 155 1% 2% 75% 21% 1% 0%
2011 2500797 147 3% 3% 68% 24% 1% 1%