Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 20 95% 95% 0%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 124
  100%
  100%
  0%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 125
  98%
  99%
  2%
7000751 20
  95%
  95%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500797 136
  96%
  98%
  1%
7000751 21
  95%
  95%
  0%
2019 2500797 121
  98%
  98%
  1%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 134
  99%
  99%
  0%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 116
  97%
  97%
  0%
2016 2500797 139
  99%
  99%
  0%
2015 2500797 148
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 141
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 158
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 137
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 124 1% 6% 61% 32% 0% 0%
7000751 17 0% 0% 76% 24% 0% 0%
2021 2500797 125 2% 2% 59% 35% 1% 2%
7000751 20 5% 0% 80% 10% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500797 136 4% 1% 67% 24% 2% 1%
7000751 21 0% 0% 71% 24% 5% 0%
2019 2500797 121 3% 0% 70% 23% 2% 1%
7000751 15 0% 7% 87% 7% 0% 0%
2018 2500797 134 5% 3% 78% 13% 1% 0%
7000751 19 5% 0% 79% 16% 0% 0%
2017 2500797 116 2% 11% 69% 16% 3% 0%
2016 2500797 139 2% 6% 70% 21% 1% 0%
2015 2500797 148 2% 22% 72% 4% 0% 0%
2014 2500797 141 3% 4% 72% 21% 0% 0%
2013 2500797 158 1% 21% 76% 2% 0% 0%
2012 2500797 137 3% 9% 67% 21% 0% 0%