Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 19 95% 100% 5%
2020 17 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 19
  95%
  100%
  5%
2500797 123
  95%
  98%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 127
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 130
  99%
  99%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500797 128
  98%
  98%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2017 2500797 127
  98%
  100%
  2%
2016 2500797 120
  99%
  100%
  1%
2015 2500797 139
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 144
  99%
  99%
  0%
2013 2500797 61
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 157
  99%
  99%
  1%
2011 2500797 230
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 19 0% 0% 84% 11% 0% 5%
2500797 123 2% 4% 69% 20% 2% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000751 17 12% 12% 76% 0% 0% 0%
2500797 127 3% 1% 91% 5% 0% 0%
2019 7000751 21 10% 0% 90% 0% 0% 0%
2500797 130 2% 1% 92% 5% 1% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000751 15 7% 0% 87% 7% 0% 0%
2500797 128 2% 1% 86% 10% 2% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2017 2500797 127 3% 0% 64% 31% 0% 2%
2016 2500797 120 3% 6% 79% 11% 0% 1%
2015 2500797 139 2% 9% 64% 24% 0% 0%
2014 2500797 144 4% 12% 70% 13% 1% 0%
2013 2500797 61 3% 15% 80% 2% 0% 0%
2012 2500797 157 4% 9% 64% 22% 1% 1%
2011 2500797 230 1% 16% 75% 5% 0% 3%