Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 21 90.476% 90.476% 0%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 112
  98%
  100%
  2%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2021 2500797 144
  92%
  92%
  0%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 137
  99%
  99%
  0%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 127
  91%
  92%
  1%
7000751 21
  90%
  90%
  0%
2018 2500797 132
  99%
  99%
  0%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2500797 122
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 139
  97%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 137
  95%
  96%
  1%
2014 2500797 149
  99%
  100%
  1%
2013 2500797 62
  95%
  98%
  3%
2012 2500797 154
  98%
  100%
  2%
2011 2500797 236
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 112 3% 1% 77% 18% 0% 2%
7000751 16 6% 0% 94% 0% 0% 0%
1353 80 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2021 2500797 144 1% 2% 68% 21% 8% 0%
7000751 17 24% 6% 59% 12% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500797 137 1% 1% 75% 21% 1% 0%
7000751 21 10% 5% 76% 10% 0% 0%
2019 2500797 127 0% 0% 37% 54% 8% 1%
7000751 21 0% 0% 67% 24% 10% 0%
2018 2500797 132 0% 0% 76% 23% 1% 0%
7000751 17 0% 0% 94% 6% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500797 122 0% 1% 56% 43% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500797 139 4% 4% 69% 21% 1% 1%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500797 137 2% 1% 60% 31% 4% 1%
2014 2500797 149 2% 2% 77% 18% 0% 1%
2013 2500797 62 0% 2% 73% 21% 2% 3%
2012 2500797 154 0% 0% 42% 56% 0% 2%
2011 2500797 236 1% 2% 67% 28% 0% 3%