Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 123
  98%
  100%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500797 127
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 133
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500797 123
  98%
  100%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 121
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 123
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 139
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 150
  99%
  100%
  1%
2013 2500797 115
  98%
  99%
  1%
2012 2500797 83
  98%
  99%
  1%
2011 2500797 247
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 17 6% 29% 59% 6% 0% 0%
2500797 123 4% 29% 54% 11% 0% 2%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 16% 79% 5% 0% 0%
2500797 127 3% 12% 58% 27% 0% 0%
2019 7000751 21 0% 57% 29% 14% 0% 0%
2500797 133 3% 45% 27% 25% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000751 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500797 123 0% 11% 83% 5% 0% 2%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 121 2% 11% 78% 10% 0% 0%
2016 2500797 123 2% 16% 74% 7% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500797 139 2% 23% 65% 10% 0% 0%
2014 2500797 150 3% 23% 70% 3% 0% 1%
2013 2500797 115 4% 19% 75% 0% 1% 1%
2012 2500797 83 5% 18% 65% 10% 1% 1%
2011 2500797 247 3% 15% 71% 9% 0% 2%