Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 123
  99%
  100%
  1%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500797 123
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 132
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500797 109
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 136
  99%
  99%
  1%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 121
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 142
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 145
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 60
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 137
  99%
  99%
  0%
2011 2500797 249
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 17 0% 12% 88% 0% 0% 0%
2500797 123 6% 18% 71% 5% 0% 1%
1353 45 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 7000751 18 0% 61% 39% 0% 0% 0%
2500797 123 2% 34% 58% 6% 0% 0%
2019 7000751 21 5% 10% 81% 5% 0% 0%
2500797 132 5% 14% 68% 13% 0% 0%
2018 7000751 16 0% 31% 63% 6% 0% 0%
2500797 109 4% 23% 64% 9% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 136 3% 65% 30% 0% 1% 1%
1353 30 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500797 121 6% 17% 72% 5% 0% 0%
2015 2500797 142 4% 15% 74% 6% 0% 0%
2014 2500797 145 4% 32% 61% 3% 0% 0%
2013 2500797 60 5% 15% 78% 2% 0% 0%
2012 2500797 137 3% 4% 75% 17% 1% 0%
2011 2500797 249 2% 13% 71% 13% 0% 1%