Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 19 94.737% 94.737% 0%
2019 20 95% 100% 5%
2018 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 128
  99%
  100%
  1%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 137
  99%
  100%
  1%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 127
  99%
  100%
  1%
7000751 19
  95%
  95%
  0%
2019 2500797 132
  99%
  100%
  1%
7000751 20
  95%
  100%
  5%
2018 2500797 134
  99%
  99%
  1%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 126
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 116
  98%
  98%
  0%
2015 2500797 121
  100%
  100%
  0%
2014 2500797 136
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 148
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 146
  99%
  100%
  1%
2011 2500797 154
  99%
  100%
  1%
2010 2500797 146
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 128 0% 5% 86% 8% 0% 1%
7000751 17 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2021 2500797 137 2% 9% 76% 12% 0% 1%
7000751 18 6% 17% 78% 0% 0% 0%
2020 2500797 127 1% 6% 74% 18% 0% 1%
7000751 19 0% 11% 84% 0% 5% 0%
2019 2500797 132 0% 2% 69% 29% 0% 1%
7000751 20 0% 0% 85% 10% 0% 5%
2018 2500797 134 0% 3% 79% 16% 1% 1%
7000751 21 0% 0% 81% 19% 0% 0%
2017 2500797 126 0% 2% 68% 29% 0% 0%
2016 2500797 116 0% 0% 54% 44% 2% 0%
2015 2500797 121 0% 2% 81% 17% 0% 0%
2014 2500797 136 0% 13% 77% 10% 0% 0%
2013 2500797 148 1% 34% 62% 2% 0% 0%
2012 2500797 146 0% 0% 99% 0% 0% 1%
2011 2500797 154 2% 5% 85% 8% 0% 1%
2010 2500797 146 1% 3% 76% 19% 0% 1%