Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 19 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500797 131
  93%
  95%
  2%
2020 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 138
  96%
  96%
  0%
2019 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 135
  93%
  95%
  2%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 144
  98%
  99%
  1%
2017 2500797 141
  88%
  89%
  1%
2016 2500797 130
  95%
  95%
  0%
2015 2500797 127
  97%
  100%
  3%
2014 2500797 130
  95%
  98%
  2%
2013 2500797 148
  98%
  100%
  2%
2012 2500797 154
  95%
  99%
  4%
2011 2500797 154
  98%
  100%
  2%
2010 2500797 168
  93%
  98%
  5%
2009 2500797 153
  93%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 19 21% 0% 68% 11% 0% 0%
2500797 131 1% 0% 53% 40% 5% 2%
2020 7000751 21 0% 5% 62% 33% 0% 0%
2500797 138 1% 1% 60% 35% 4% 0%
2019 7000751 21 0% 5% 52% 43% 0% 0%
2500797 135 0% 1% 44% 48% 4% 2%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000751 21 0% 5% 67% 29% 0% 0%
2500797 144 0% 0% 52% 45% 1% 1%
2017 2500797 141 1% 0% 29% 58% 11% 1%
2016 2500797 130 2% 0% 52% 42% 5% 0%
2015 2500797 127 0% 0% 62% 35% 0% 3%
2014 2500797 130 0% 2% 73% 20% 2% 2%
2013 2500797 148 3% 0% 76% 20% 0% 2%
2012 2500797 154 1% 1% 77% 17% 1% 4%
2011 2500797 154 0% 3% 73% 23% 0% 2%
2010 2500797 168 0% 2% 65% 26% 2% 5%
2009 2500797 153 2% 5% 78% 8% 3% 3%