Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 95% 100% 5%
2019 19 100% 100% 0%
2018 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 134
  95%
  100%
  5%
2500798 251
  98%
  100%
  2%
1353 165
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  95%
  100%
  5%
2500797 123
  98%
  99%
  1%
2500798 271
  99%
  100%
  0%
2019 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500797 128
  99%
  100%
  1%
2500798 250
  98%
  100%
  1%
1353 60
  50%
  50%
  0%
2018 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500797 131
  99%
  100%
  1%
2500798 253
  97%
  100%
  2%
1353 105
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 123
  99%
  100%
  1%
2500798 245
  97%
  98%
  1%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 117
  98%
  99%
  1%
2500798 254
  98%
  98%
  0%
1353 180
  92%
  100%
  8%
2015 2500797 126
  99%
  100%
  1%
2500798 262
  98%
  98%
  0%
2014 2500797 129
  98%
  100%
  2%
2500798 264
  97%
  97%
  1%
2013 2500797 144
  99%
  100%
  1%
2500798 304
  97%
  98%
  1%
2012 2500797 143
  99%
  100%
  1%
2500798 317
  98%
  99%
  2%
2011 2500797 152
  99%
  100%
  1%
2500798 322
  93%
  97%
  3%
2010 2500797 140
  95%
  99%
  4%
2500798 291
  89%
  95%
  6%
2009 2500798 297
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 17 0% 6% 71% 24% 0% 0%
2500797 134 2% 4% 55% 34% 0% 5%
2500798 251 2% 2% 75% 18% 0% 2%
1353 165 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 5% 84% 5% 0% 5%
2500797 123 1% 2% 63% 33% 1% 1%
2500798 271 2% 7% 84% 7% 0% 0%
2019 7000751 19 5% 0% 89% 5% 0% 0%
2500797 128 2% 9% 61% 27% 0% 1%
2500798 250 2% 7% 71% 18% 0% 1%
1353 60 0% 0% 25% 25% 50% 0%
2018 7000751 20 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2500797 131 3% 4% 87% 5% 0% 1%
2500798 253 2% 2% 83% 10% 0% 2%
1353 105 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 123 6% 11% 50% 33% 0% 1%
2500798 245 1% 2% 57% 36% 2% 1%
1353 30 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2016 2500797 117 4% 8% 79% 8% 1% 1%
2500798 254 2% 2% 70% 24% 2% 0%
1353 180 0% 17% 42% 33% 0% 8%
2015 2500797 126 3% 5% 69% 22% 0% 1%
2500798 262 0% 1% 74% 23% 2% 0%
2014 2500797 129 5% 5% 69% 19% 0% 2%
2500798 264 1% 3% 55% 38% 3% 1%
2013 2500797 144 3% 17% 58% 21% 0% 1%
2500798 304 2% 2% 62% 32% 2% 1%
2012 2500797 143 3% 4% 75% 17% 0% 1%
2500798 317 2% 3% 72% 21% 1% 2%
2011 2500797 152 3% 3% 84% 8% 0% 1%
2500798 322 0% 3% 60% 30% 3% 3%
2010 2500797 140 0% 11% 55% 29% 1% 4%
2500798 291 2% 5% 44% 38% 4% 6%
2009 2500798 297 2% 4% 70% 20% 0% 4%