Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 19 94.737% 100% 5.263%
2020 19 100% 100% 0%
2019 20 85% 89.474% 5%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 122
  99%
  100%
  1%
7000751 20
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 135
  93%
  96%
  3%
7000751 19
  95%
  100%
  5%
2020 2500797 148
  92%
  96%
  4%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 132
  90%
  95%
  5%
7000751 20
  85%
  89%
  5%
2018 2500797 124
  94%
  99%
  6%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 126
  94%
  99%
  5%
2016 2500797 141
  93%
  98%
  5%
2015 2500797 152
  98%
  100%
  2%
2014 2500797 147
  99%
  100%
  1%
2013 2500797 157
  99%
  100%
  1%
2012 2500797 129
  98%
  99%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 122 1% 30% 48% 20% 0% 1%
7000751 20 5% 40% 30% 25% 0% 0%
2021 2500797 135 1% 25% 56% 11% 4% 3%
7000751 19 5% 32% 47% 11% 0% 5%
2020 2500797 148 1% 22% 51% 18% 4% 4%
7000751 19 0% 26% 58% 16% 0% 0%
2019 2500797 132 2% 9% 61% 19% 5% 5%
7000751 20 5% 10% 65% 5% 10% 5%
2018 2500797 124 2% 31% 51% 10% 1% 6%
7000751 15 0% 53% 40% 7% 0% 0%
2017 2500797 126 2% 36% 45% 12% 1% 5%
2016 2500797 141 5% 30% 48% 11% 2% 5%
2015 2500797 152 5% 42% 47% 4% 0% 2%
2014 2500797 147 5% 39% 46% 9% 0% 1%
2013 2500797 157 6% 46% 44% 4% 0% 1%
2012 2500797 129 5% 46% 46% 1% 1% 2%