Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 18 94.444% 94.444% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 123
  100%
  100%
  0%
7000751 20
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 130
  98%
  100%
  2%
7000751 18
  94%
  94%
  0%
2020 2500797 143
  99%
  99%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 115
  97%
  100%
  3%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 112
  96%
  97%
  1%
7000751 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500797 132
  98%
  100%
  2%
2016 2500797 133
  98%
  98%
  1%
2015 2500797 152
  99%
  100%
  1%
2014 2500797 142
  99%
  99%
  0%
2013 2500797 126
  98%
  100%
  2%
2012 2500797 126
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 123 5% 48% 45% 2% 0% 0%
7000751 20 10% 70% 20% 0% 0% 0%
2021 2500797 130 3% 55% 37% 3% 0% 2%
7000751 18 6% 61% 28% 0% 6% 0%
2020 2500797 143 5% 50% 43% 1% 1% 0%
7000751 18 11% 33% 50% 6% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500797 115 3% 40% 50% 4% 0% 3%
7000751 18 17% 56% 28% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500797 112 4% 43% 46% 3% 3% 1%
7000751 15 13% 53% 33% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500797 132 4% 51% 39% 5% 0% 2%
2016 2500797 133 7% 60% 29% 2% 2% 1%
2015 2500797 152 4% 56% 38% 1% 0% 1%
2014 2500797 142 4% 70% 25% 0% 1% 0%
2013 2500797 126 6% 77% 15% 1% 0% 2%
2012 2500797 126 6% 79% 16% 0% 0% 0%