Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 17 94.118% 94.118% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 75
  95%
  100%
  5%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500797 77
  94%
  99%
  5%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 74
  97%
  99%
  1%
7000751 17
  94%
  94%
  0%
2019 2500797 67
  100%
  100%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 79
  97%
  97%
  0%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 57
  98%
  100%
  2%
2016 2500797 79
  96%
  99%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 80
  98%
  100%
  2%
2014 2500797 41
  93%
  93%
  0%
2013 2500797 45
  100%
  100%
  0%
2012 2500797 45
  98%
  98%
  0%
2011 2500797 30
  100%
  100%
  0%
2010 2500797 103
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 75 4% 32% 53% 5% 0% 5%
7000751 17 12% 35% 53% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500797 77 6% 27% 56% 4% 1% 5%
7000751 17 6% 53% 41% 0% 0% 0%
2020 2500797 74 5% 39% 47% 5% 1% 1%
7000751 17 6% 29% 53% 6% 6% 0%
2019 2500797 67 4% 34% 60% 1% 0% 0%
7000751 18 6% 61% 33% 0% 0% 0%
2018 2500797 79 3% 34% 52% 9% 3% 0%
7000751 16 0% 44% 56% 0% 0% 0%
2017 2500797 57 2% 35% 58% 4% 0% 2%
2016 2500797 79 8% 30% 52% 6% 1% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500797 80 4% 50% 40% 4% 0% 3%
2014 2500797 41 7% 29% 49% 7% 7% 0%
2013 2500797 45 4% 49% 36% 11% 0% 0%
2012 2500797 45 7% 47% 40% 4% 2% 0%
2011 2500797 30 7% 50% 43% 0% 0% 0%
2010 2500797 103 2% 39% 53% 2% 2% 2%