Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 22 100% 100% 0%
2018 21 95.238% 95.238% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 136
  98%
  100%
  2%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 130
  98%
  100%
  2%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 135
  99%
  100%
  1%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 133
  96%
  100%
  4%
7000751 22
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 133
  98%
  99%
  2%
7000751 21
  95%
  95%
  0%
2017 2500797 141
  97%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 132
  96%
  99%
  3%
2015 2500797 124
  97%
  100%
  3%
2014 2500797 131
  95%
  99%
  4%
2013 2500797 148
  97%
  100%
  3%
2012 2500797 154
  97%
  100%
  3%
2011 2500797 150
  99%
  100%
  1%
2010 2500797 165
  95%
  100%
  5%
2009 2500797 152
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 136 0% 18% 79% 1% 0% 2%
7000751 21 10% 19% 71% 0% 0% 0%
2021 2500797 130 2% 12% 76% 7% 0% 2%
7000751 19 5% 26% 68% 0% 0% 0%
2020 2500797 135 0% 13% 87% 0% 0% 1%
7000751 21 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2019 2500797 133 2% 12% 80% 3% 0% 4%
7000751 22 0% 9% 86% 5% 0% 0%
2018 2500797 133 0% 9% 77% 11% 1% 2%
7000751 21 5% 24% 67% 0% 5% 0%
2017 2500797 141 0% 4% 84% 9% 1% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500797 132 2% 6% 85% 3% 1% 3%
2015 2500797 124 1% 15% 76% 5% 0% 3%
2014 2500797 131 2% 17% 63% 13% 1% 4%
2013 2500797 148 5% 25% 67% 0% 0% 3%
2012 2500797 154 5% 47% 45% 0% 0% 3%
2011 2500797 150 4% 29% 63% 3% 0% 1%
2010 2500797 165 1% 24% 69% 1% 0% 5%
2009 2500797 152 1% 40% 50% 5% 0% 5%