Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 19 100% 100% 0%
2018 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 128
  98%
  98%
  0%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 135
  93%
  98%
  6%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 126
  98%
  99%
  2%
7000751 19
  95%
  100%
  5%
2019 2500797 129
  97%
  98%
  1%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 130
  98%
  100%
  2%
7000751 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 128
  99%
  99%
  0%
2016 2500797 125
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 117
  99%
  99%
  0%
2014 2500797 135
  98%
  99%
  1%
2013 2500797 148
  98%
  99%
  1%
2012 2500797 46
  98%
  98%
  0%
2011 2500797 32
  100%
  100%
  0%
2010 2500797 101
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 128 3% 10% 62% 23% 2% 0%
7000751 17 18% 35% 47% 0% 0% 0%
2021 2500797 135 1% 10% 61% 20% 1% 6%
7000751 17 6% 24% 71% 0% 0% 0%
2020 2500797 126 2% 7% 60% 29% 1% 2%
7000751 19 5% 16% 68% 5% 0% 5%
2019 2500797 129 2% 20% 50% 24% 2% 1%
7000751 19 0% 11% 89% 0% 0% 0%
2018 2500797 130 2% 3% 74% 20% 0% 2%
7000751 20 5% 0% 80% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 128 0% 0% 73% 26% 1% 0%
2016 2500797 125 0% 4% 69% 27% 0% 0%
2015 2500797 117 0% 6% 75% 18% 1% 0%
2014 2500797 135 0% 1% 79% 18% 1% 1%
2013 2500797 148 1% 24% 69% 4% 1% 1%
2012 2500797 46 0% 0% 76% 22% 2% 0%
2011 2500797 32 3% 63% 31% 3% 0% 0%
2010 2500797 101 3% 40% 52% 2% 0% 3%