Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 23 91.304% 95.455% 4.348%
2018 21 90.476% 90.476% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 138
  96%
  97%
  1%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 136
  93%
  95%
  1%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 137
  93%
  93%
  0%
7000751 21
  95%
  95%
  0%
2019 2500797 134
  97%
  99%
  2%
7000751 23
  91%
  95%
  4%
2018 2500797 140
  96%
  96%
  1%
7000751 21
  90%
  90%
  0%
2017 2500797 143
  90%
  90%
  0%
2016 2500797 138
  92%
  92%
  0%
2015 2500797 135
  91%
  92%
  1%
2014 2500797 140
  89%
  90%
  1%
2013 2500797 155
  86%
  87%
  1%
2012 2500797 161
  91%
  92%
  1%
2011 2500797 151
  97%
  97%
  0%
2010 2500797 160
  96%
  98%
  2%
2009 2500797 151
  97%
  99%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 138 1% 4% 61% 30% 3% 1%
7000751 21 14% 0% 76% 10% 0% 0%
2021 2500797 136 1% 4% 65% 24% 5% 1%
7000751 19 11% 0% 84% 5% 0% 0%
2020 2500797 137 0% 3% 63% 27% 7% 0%
7000751 21 0% 0% 90% 5% 5% 0%
2019 2500797 134 1% 4% 68% 24% 1% 2%
7000751 23 0% 0% 74% 17% 4% 4%
2018 2500797 140 0% 1% 55% 40% 4% 1%
7000751 21 0% 0% 38% 52% 10% 0%
2017 2500797 143 1% 0% 19% 70% 10% 0%
2016 2500797 138 1% 1% 23% 67% 8% 0%
2015 2500797 135 0% 0% 21% 70% 8% 1%
2014 2500797 140 3% 3% 19% 64% 10% 1%
2013 2500797 155 3% 0% 26% 57% 13% 1%
2012 2500797 161 1% 2% 25% 63% 8% 1%
2011 2500797 151 0% 1% 56% 41% 3% 0%
2010 2500797 160 0% 2% 55% 39% 2% 2%
2009 2500797 151 0% 4% 66% 26% 1% 3%