Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 19 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 16 100% 100% 0%
2018 20 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  97%
  100%
  3%
1353 60
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 252
  98%
  100%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 228
  98%
  100%
  2%
1353 75
  60%
  100%
  40%
2018 7000751 20
  95%
  100%
  5%
2500798 244
  98%
  100%
  1%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 242
  99%
  100%
  1%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 245
  99%
  100%
  1%
1353 90
  83%
  100%
  17%
2015 2500798 278
  98%
  100%
  1%
2014 2500798 281
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 274
  98%
  100%
  2%
2012 2500798 248
  98%
  100%
  2%
2011 2500798 274
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 19 5% 32% 53% 11% 0% 0%
2500798 250 2% 13% 72% 10% 0% 3%
1353 60 0% 0% 75% 25% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000751 20 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2500798 252 2% 10% 72% 13% 0% 2%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000751 16 0% 6% 94% 0% 0% 0%
2500798 228 2% 6% 80% 10% 0% 2%
1353 75 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2018 7000751 20 5% 15% 75% 0% 0% 5%
2500798 244 2% 4% 77% 16% 0% 1%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 242 3% 11% 80% 5% 0% 1%
1353 75 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2016 2500798 245 2% 15% 75% 7% 0% 1%
1353 90 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2015 2500798 278 3% 12% 76% 8% 0% 1%
2014 2500798 281 4% 12% 75% 7% 0% 1%
2013 2500798 274 3% 7% 73% 15% 0% 2%
2012 2500798 248 3% 10% 71% 13% 0% 2%
2011 2500798 274 1% 6% 86% 6% 0% 1%