Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 20 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 249
  96%
  99%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 273
  97%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  95%
  100%
  5%
2500798 249
  98%
  100%
  2%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 249
  98%
  100%
  2%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 240
  98%
  99%
  1%
2017 2500798 248
  98%
  100%
  2%
2016 2500798 244
  99%
  100%
  1%
2015 2500798 255
  98%
  100%
  2%
2014 2500798 279
  97%
  100%
  3%
2013 2500798 294
  96%
  100%
  4%
2012 2500798 293
  98%
  100%
  2%
2011 2500798 249
  97%
  100%
  3%
2010 2500798 278
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 16 25% 6% 69% 0% 0% 0%
2500798 249 2% 5% 76% 14% 1% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000751 17 6% 35% 59% 0% 0% 0%
2500798 273 3% 5% 83% 7% 1% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 11% 74% 11% 0% 5%
2500798 249 2% 1% 77% 17% 0% 2%
4313815 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000751 20 5% 10% 65% 20% 0% 0%
2500798 249 0% 2% 79% 17% 0% 2%
2018 7000751 15 13% 13% 73% 0% 0% 0%
2500798 240 3% 4% 83% 8% 1% 1%
2017 2500798 248 1% 4% 81% 11% 0% 2%
2016 2500798 244 2% 2% 85% 10% 0% 1%
2015 2500798 255 3% 0% 74% 21% 0% 2%
2014 2500798 279 3% 3% 74% 17% 0% 3%
2013 2500798 294 4% 5% 69% 18% 0% 4%
2012 2500798 293 2% 2% 72% 21% 0% 2%
2011 2500798 249 4% 2% 79% 13% 0% 3%
2010 2500798 278 1% 2% 78% 18% 0% 1%