Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 14 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 16 100% 100% 0%
2018 19 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 14
  100%
  100%
  0%
2500798 255
  93%
  93%
  0%
1353 208
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 22
  100%
  100%
  0%
2500798 242
  96%
  97%
  1%
1353 176
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 248
  98%
  99%
  2%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 237
  99%
  99%
  0%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 255
  96%
  98%
  2%
1353 96
  67%
  80%
  17%
2017 2500798 244
  97%
  98%
  1%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2016 2500798 246
  96%
  96%
  1%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
1353 192
  92%
  92%
  0%
2015 2500798 288
  97%
  99%
  3%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500798 285
  95%
  97%
  1%
4313815 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500798 291
  97%
  99%
  1%
2012 2500798 239
  91%
  92%
  2%
2011 2500798 269
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 14 7% 7% 71% 14% 0% 0%
2500798 255 4% 5% 77% 7% 7% 0%
1353 208 0% 15% 62% 23% 0% 0%
2021 7000751 22 23% 14% 59% 5% 0% 0%
2500798 242 2% 4% 80% 10% 3% 1%
1353 176 0% 0% 73% 27% 0% 0%
2020 7000751 20 5% 20% 75% 0% 0% 0%
2500798 248 2% 4% 83% 8% 1% 2%
1353 96 0% 0% 67% 17% 0% 17%
2019 7000751 16 13% 25% 63% 0% 0% 0%
2500798 237 4% 9% 73% 14% 1% 0%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000751 19 0% 32% 68% 0% 0% 0%
2500798 255 2% 9% 75% 10% 2% 2%
1353 96 0% 0% 50% 17% 17% 17%
2017 2500798 244 3% 11% 79% 5% 2% 1%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 160 0% 0% 90% 0% 0% 10%
2016 2500798 246 3% 9% 79% 4% 4% 1%
4313815 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 192 0% 0% 50% 42% 8% 0%
2015 2500798 288 2% 12% 75% 7% 1% 3%
4313815 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500798 285 1% 10% 73% 12% 3% 1%
4313815 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 2500798 291 1% 7% 78% 12% 1% 1%
2012 2500798 239 2% 7% 71% 11% 8% 2%
2011 2500798 269 3% 10% 81% 4% 1% 0%