Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 20 95% 95% 0%
2020 18 89% 100% 11%
2019 20 90% 95% 5%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 20
  95%
  95%
  0%
2500798 250
  94%
  97%
  3%
2020 7000751 18
  89%
  100%
  11%
2500798 244
  95%
  100%
  4%
2019 7000751 20
  90%
  95%
  5%
2500798 262
  95%
  98%
  3%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 266
  92%
  98%
  6%
2017 2500798 251
  92%
  99%
  7%
2016 2500798 276
  94%
  98%
  4%
2015 2500798 280
  96%
  100%
  4%
2014 2500798 275
  96%
  99%
  3%
2013 2500798 242
  96%
  100%
  4%
2012 2500798 257
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 20 10% 45% 30% 10% 5% 0%
2500798 250 3% 26% 52% 14% 3% 3%
2020 7000751 18 0% 44% 33% 11% 0% 11%
2500798 244 4% 39% 43% 11% 0% 4%
2019 7000751 20 0% 20% 65% 5% 5% 5%
2500798 262 3% 14% 59% 19% 2% 3%
2018 7000751 15 13% 7% 80% 0% 0% 0%
2500798 266 3% 27% 47% 15% 2% 6%
2017 2500798 251 3% 31% 49% 9% 1% 7%
2016 2500798 276 5% 37% 45% 7% 2% 4%
2015 2500798 280 5% 37% 43% 11% 0% 4%
2014 2500798 275 5% 39% 43% 9% 1% 3%
2013 2500798 242 5% 33% 47% 11% 0% 4%
2012 2500798 257 5% 40% 44% 7% 0% 3%