Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 20 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 238
  99%
  100%
  1%
1353 150
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 14
  100%
  100%
  0%
2500798 234
  97%
  98%
  0%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2018 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500798 255
  100%
  100%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 238
  99%
  100%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 238
  99%
  99%
  0%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 270
  99%
  99%
  0%
2014 2500798 281
  98%
  99%
  2%
2013 2500798 284
  98%
  99%
  0%
2012 2500798 248
  97%
  100%
  3%
2011 2500798 267
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 20 0% 30% 70% 0% 0% 0%
2500798 238 2% 20% 66% 11% 0% 1%
1353 150 0% 10% 80% 10% 0% 0%
2020 7000751 19 0% 53% 47% 0% 0% 0%
2500798 247 2% 41% 49% 6% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 7000751 14 0% 21% 14% 64% 0% 0%
2500798 234 3% 35% 31% 27% 2% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2018 7000751 21 0% 0% 95% 5% 0% 0%
2500798 255 5% 25% 55% 15% 0% 0%
1353 60 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2017 2500798 238 3% 29% 51% 16% 0% 1%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500798 238 3% 16% 66% 14% 1% 0%
1353 90 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500798 270 3% 18% 67% 10% 1% 0%
2014 2500798 281 4% 8% 65% 20% 1% 2%
2013 2500798 284 2% 10% 70% 16% 1% 0%
2012 2500798 248 4% 16% 53% 25% 0% 3%
2011 2500798 267 3% 28% 65% 3% 0% 1%