Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 21 95.238% 100% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 254
  94%
  97%
  4%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2021 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 275
  96%
  99%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 240
  96%
  99%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  99%
  100%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 21
  95%
  100%
  5%
2500798 236
  98%
  99%
  1%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 252
  96%
  98%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500798 251
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 254
  94%
  98%
  4%
2014 2500798 294
  96%
  99%
  3%
2013 2500798 288
  95%
  97%
  2%
2012 2500798 286
  98%
  99%
  2%
2011 2500798 253
  97%
  100%
  2%
2010 2500798 279
  96%
  99%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 24% 47% 29% 0% 0% 0%
2500798 254 3% 25% 57% 8% 3% 4%
1353 144 0% 0% 56% 33% 0% 11%
2021 7000751 16 13% 56% 31% 0% 0% 0%
2500798 275 4% 33% 48% 11% 1% 3%
1353 64 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2020 7000751 18 6% 17% 78% 0% 0% 0%
2500798 240 4% 23% 63% 7% 1% 3%
1353 48 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2019 7000751 19 5% 42% 53% 0% 0% 0%
2500798 250 4% 30% 43% 22% 0% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000751 21 0% 14% 48% 33% 0% 5%
2500798 236 2% 19% 41% 36% 1% 1%
1353 80 0% 20% 20% 60% 0% 0%
2017 2500798 252 2% 4% 62% 29% 2% 2%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2500798 251 1% 8% 43% 45% 0% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500798 254 1% 6% 43% 44% 2% 4%
2014 2500798 294 3% 14% 50% 28% 1% 3%
2013 2500798 288 2% 4% 54% 35% 3% 2%
2012 2500798 286 2% 9% 64% 22% 1% 2%
2011 2500798 253 3% 19% 60% 15% 0% 2%
2010 2500798 279 3% 15% 49% 30% 1% 3%