Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 21 90.476% 90.476% 0%
2021 18 94.444% 94.444% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 25 96% 96% 0%
2018 23 73.913% 77.273% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 21
  90%
  90%
  0%
2500798 280
  85%
  88%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 18
  94%
  94%
  0%
2500798 261
  86%
  89%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500798 283
  96%
  97%
  1%
2019 7000751 25
  96%
  96%
  0%
2500798 297
  96%
  97%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 23
  74%
  77%
  4%
2500798 305
  84%
  88%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500798 289
  79%
  81%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 280
  88%
  89%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 291
  89%
  91%
  2%
2014 2500798 295
  84%
  90%
  7%
2013 2500798 325
  90%
  93%
  3%
2012 2500798 335
  90%
  95%
  5%
2011 2500798 348
  90%
  98%
  9%
2010 2500798 311
  82%
  90%
  9%
2009 2500798 306
  89%
  95%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 21 0% 0% 57% 33% 10% 0%
2500798 280 4% 2% 49% 31% 11% 3%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 7000751 18 17% 11% 61% 6% 6% 0%
2500798 261 2% 2% 51% 32% 11% 3%
1353 64 25% 0% 75% 0% 0% 0%
2020 7000751 21 14% 10% 76% 0% 0% 0%
2500798 283 4% 4% 75% 13% 3% 1%
2019 7000751 25 0% 4% 64% 28% 4% 0%
2500798 297 4% 3% 67% 22% 3% 1%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000751 23 9% 0% 35% 30% 22% 4%
2500798 305 4% 1% 46% 33% 12% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500798 289 3% 4% 44% 28% 18% 3%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2016 2500798 280 5% 4% 56% 23% 11% 1%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500798 291 5% 8% 64% 12% 9% 2%
2014 2500798 295 1% 1% 53% 29% 9% 7%
2013 2500798 325 1% 1% 55% 32% 7% 3%
2012 2500798 335 3% 1% 35% 51% 5% 5%
2011 2500798 348 3% 1% 42% 45% 2% 9%
2010 2500798 311 1% 3% 45% 34% 9% 9%
2009 2500798 306 1% 2% 44% 42% 4% 7%