Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 23 95.652% 100% 4.348%
2019 21 90.476% 90.476% 0%
2018 19 89.474% 94.444% 5.263%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 252
  84%
  89%
  5%
1353 144
  89%
  100%
  11%
2021 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 284
  93%
  97%
  4%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 23
  96%
  100%
  4%
2500798 248
  94%
  96%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 21
  90%
  90%
  0%
2500798 262
  97%
  98%
  1%
2018 7000751 19
  89%
  94%
  5%
2500798 254
  93%
  95%
  2%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2500798 262
  93%
  95%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 278
  90%
  93%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500798 262
  85%
  89%
  4%
2014 2500798 282
  93%
  97%
  4%
2013 2500798 301
  94%
  97%
  3%
2012 2500798 298
  94%
  96%
  2%
2011 2500798 258
  94%
  98%
  4%
2010 2500798 267
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 6% 0% 82% 12% 0% 0%
2500798 252 1% 0% 37% 45% 11% 5%
1353 144 0% 0% 78% 11% 0% 11%
2021 7000751 15 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500798 284 1% 3% 60% 29% 3% 4%
1353 128 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 7000751 23 4% 17% 74% 0% 0% 4%
2500798 248 5% 8% 63% 17% 4% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000751 21 0% 24% 62% 5% 10% 0%
2500798 262 5% 6% 65% 23% 2% 1%
2018 7000751 19 11% 11% 58% 11% 5% 5%
2500798 254 3% 3% 46% 40% 5% 2%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2017 2500798 262 3% 2% 55% 32% 5% 2%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2016 2500798 278 4% 7% 50% 29% 7% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500798 262 3% 0% 42% 40% 11% 4%
2014 2500798 282 4% 4% 60% 26% 3% 4%
2013 2500798 301 4% 2% 51% 37% 3% 3%
2012 2500798 298 2% 0% 53% 39% 4% 2%
2011 2500798 258 3% 6% 58% 27% 2% 4%
2010 2500798 267 1% 3% 55% 37% 2% 2%