Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 238
  96%
  97%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 248
  98%
  100%
  2%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 251
  98%
  98%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 242
  97%
  98%
  1%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 244
  97%
  98%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 245
  98%
  99%
  1%
2016 2500798 270
  98%
  99%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 277
  99%
  99%
  1%
2014 2500798 269
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 225
  99%
  100%
  1%
2012 2500798 258
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 20 0% 60% 35% 5% 0% 0%
2500798 238 4% 50% 38% 4% 3% 1%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2021 7000751 18 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500798 248 4% 51% 40% 4% 0% 2%
1353 160 0% 30% 40% 30% 0% 0%
2020 7000751 17 0% 76% 18% 6% 0% 0%
2500798 251 6% 50% 38% 4% 2% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 7000751 19 11% 37% 53% 0% 0% 0%
2500798 242 3% 42% 46% 6% 2% 1%
2018 7000751 15 7% 60% 33% 0% 0% 0%
2500798 244 5% 36% 45% 10% 2% 1%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 2500798 245 6% 40% 47% 5% 1% 1%
2016 2500798 270 4% 41% 48% 6% 1% 1%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500798 277 4% 45% 45% 5% 1% 1%
2014 2500798 269 5% 47% 43% 4% 0% 1%
2013 2500798 225 6% 43% 48% 2% 0% 1%
2012 2500798 258 3% 53% 43% 1% 0% 0%