Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 18 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 21 95.238% 95.238% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 240
  97%
  100%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 243
  98%
  100%
  2%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2019 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 239
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 21
  95%
  95%
  0%
2500798 244
  99%
  100%
  1%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 235
  99%
  100%
  0%
1353 112
  57%
  100%
  43%
2016 2500798 241
  100%
  100%
  0%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2015 2500798 272
  99%
  99%
  0%
2014 2500798 279
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 272
  99%
  100%
  1%
2012 2500798 244
  99%
  100%
  1%
2011 2500798 271
  99%
  100%
  1%
2010 2500798 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 18 0% 11% 89% 0% 0% 0%
2500798 250 2% 17% 62% 17% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000751 19 0% 0% 84% 16% 0% 0%
2500798 240 1% 5% 72% 20% 0% 3%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2020 7000751 19 11% 21% 53% 16% 0% 0%
2500798 243 3% 13% 68% 14% 0% 2%
1353 112 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2019 7000751 15 0% 13% 80% 7% 0% 0%
2500798 239 3% 7% 76% 15% 0% 0%
2018 7000751 21 5% 0% 76% 14% 5% 0%
2500798 244 2% 3% 71% 23% 0% 1%
1353 80 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 235 2% 6% 71% 19% 0% 0%
1353 112 0% 0% 29% 29% 0% 43%
2016 2500798 241 1% 7% 84% 8% 0% 0%
1353 96 0% 0% 17% 50% 0% 33%
2015 2500798 272 1% 6% 76% 15% 1% 0%
2014 2500798 279 0% 5% 64% 29% 0% 1%
2013 2500798 272 0% 7% 63% 29% 0% 1%
2012 2500798 244 0% 7% 82% 10% 0% 1%
2011 2500798 271 1% 20% 75% 3% 0% 1%
2010 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%