Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 16 93.75% 93.75% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 16 87.5% 87.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  90%
  92%
  3%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 273
  95%
  96%
  1%
1353 176
  91%
  91%
  0%
2020 7000751 16
  94%
  94%
  0%
2500798 253
  95%
  96%
  2%
2019 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 251
  95%
  97%
  2%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2018 7000751 16
  88%
  88%
  0%
2500798 237
  95%
  95%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 243
  96%
  97%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 250
  97%
  98%
  1%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2015 2500798 255
  96%
  97%
  1%
2014 2500798 277
  97%
  98%
  1%
2013 2500798 285
  97%
  99%
  2%
2012 2500798 256
  98%
  100%
  2%
2011 2500798 177
  97%
  98%
  2%
2010 2500798 231
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 0% 0% 47% 53% 0% 0%
2500798 247 0% 0% 46% 44% 7% 3%
1353 112 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000751 17 0% 0% 59% 41% 0% 0%
2500798 273 0% 1% 56% 37% 4% 1%
1353 176 0% 0% 82% 9% 9% 0%
2020 7000751 16 0% 0% 69% 25% 6% 0%
2500798 253 1% 9% 59% 25% 4% 2%
2019 7000751 20 0% 0% 55% 45% 0% 0%
2500798 251 0% 0% 33% 63% 3% 2%
1353 80 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2018 7000751 16 0% 0% 50% 38% 13% 0%
2500798 237 1% 0% 46% 48% 5% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 243 0% 0% 64% 32% 3% 1%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500798 250 0% 3% 66% 28% 2% 1%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2015 2500798 255 0% 0% 62% 33% 3% 1%
2014 2500798 277 1% 1% 73% 21% 2% 1%
2013 2500798 285 0% 8% 62% 27% 1% 2%
2012 2500798 256 0% 0% 71% 28% 0% 2%
2011 2500798 177 0% 5% 67% 25% 2% 2%
2010 2500798 231 1% 3% 66% 28% 0% 1%