Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 20 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 18 94% 100% 6%
2018 19 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 241
  96%
  98%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500798 251
  98%
  100%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 18
  94%
  100%
  6%
2500798 255
  99%
  100%
  0%
2018 7000751 19
  95%
  100%
  5%
2500798 252
  92%
  93%
  1%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 261
  94%
  95%
  1%
2016 2500798 270
  93%
  95%
  3%
2015 2500798 284
  89%
  90%
  1%
2014 2500798 297
  94%
  96%
  2%
2013 2500798 281
  96%
  98%
  2%
2012 2500798 248
  93%
  94%
  1%
2011 2500798 270
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 20 5% 25% 60% 10% 0% 0%
2500798 241 1% 7% 65% 23% 2% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 21 10% 14% 57% 19% 0% 0%
2500798 251 3% 6% 62% 27% 0% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000751 18 0% 0% 94% 0% 0% 6%
2500798 255 4% 7% 65% 24% 0% 0%
2018 7000751 19 0% 0% 95% 0% 0% 5%
2500798 252 1% 6% 61% 25% 7% 1%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500798 261 2% 7% 66% 20% 5% 1%
2016 2500798 270 0% 7% 58% 28% 4% 3%
2015 2500798 284 1% 6% 53% 29% 10% 1%
2014 2500798 297 4% 2% 72% 16% 4% 2%
2013 2500798 281 1% 5% 69% 21% 2% 2%
2012 2500798 248 4% 3% 46% 41% 6% 1%
2011 2500798 270 3% 4% 60% 30% 0% 3%