Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 16 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 19 94.737% 94.737% 0%
2018 22 90.909% 95.238% 4.545%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500798 265
  86%
  91%
  5%
2021 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 283
  92%
  95%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 261
  93%
  95%
  2%
2019 7000751 19
  95%
  95%
  0%
2500798 254
  94%
  96%
  2%
2018 7000751 22
  91%
  95%
  5%
2500798 245
  93%
  94%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 252
  94%
  96%
  2%
2016 2500798 255
  94%
  97%
  3%
2015 2500798 264
  91%
  95%
  4%
2014 2500798 308
  93%
  98%
  5%
2013 2500798 305
  89%
  93%
  4%
2012 2500798 300
  93%
  95%
  2%
2011 2500798 247
  93%
  95%
  2%
2010 2500798 276
  98%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 17 0% 6% 94% 0% 0% 0%
2500798 265 1% 1% 58% 26% 9% 5%
2021 7000751 16 0% 13% 38% 50% 0% 0%
2500798 283 2% 2% 42% 46% 5% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000751 20 0% 0% 35% 65% 0% 0%
2500798 261 0% 1% 45% 47% 5% 2%
2019 7000751 19 5% 0% 74% 16% 5% 0%
2500798 254 2% 0% 49% 43% 4% 2%
2018 7000751 22 0% 0% 41% 50% 5% 5%
2500798 245 1% 1% 49% 42% 6% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500798 252 2% 1% 49% 41% 4% 2%
2016 2500798 255 2% 1% 49% 41% 3% 3%
2015 2500798 264 2% 5% 59% 24% 5% 4%
2014 2500798 308 3% 6% 56% 27% 2% 5%
2013 2500798 305 2% 1% 47% 39% 7% 4%
2012 2500798 300 3% 10% 51% 29% 5% 2%
2011 2500798 247 1% 0% 69% 22% 5% 2%
2010 2500798 276 3% 20% 70% 6% 1% 1%