Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 18 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 19 95% 100% 5%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 247
  98%
  100%
  2%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2020 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  99%
  100%
  1%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 19
  95%
  100%
  5%
2500798 244
  96%
  99%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 243
  97%
  98%
  1%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 246
  97%
  99%
  2%
2016 2500798 278
  96%
  99%
  3%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 270
  96%
  100%
  3%
2014 2500798 272
  99%
  100%
  0%
2013 2500798 224
  100%
  100%
  0%
2012 2500798 259
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 18 6% 89% 6% 0% 0% 0%
2500798 247 3% 57% 34% 4% 0% 2%
1353 60 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2020 7000751 18 6% 78% 11% 6% 0% 0%
2500798 250 6% 54% 36% 3% 0% 1%
1353 90 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2019 7000751 19 11% 47% 37% 0% 0% 5%
2500798 244 6% 50% 36% 3% 1% 3%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 7000751 15 20% 47% 20% 13% 0% 0%
2500798 243 4% 44% 44% 6% 2% 1%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 246 5% 55% 30% 7% 1% 2%
2016 2500798 278 4% 49% 38% 5% 1% 3%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 270 4% 51% 36% 6% 0% 3%
2014 2500798 272 5% 48% 41% 6% 0% 0%
2013 2500798 224 4% 51% 42% 3% 0% 0%
2012 2500798 259 6% 54% 36% 4% 0% 0%