Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 94.737% 100% 5.263%
2019 19 100% 100% 0%
2018 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 128
  100%
  100%
  0%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 140
  95%
  100%
  5%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 124
  98%
  99%
  1%
7000751 19
  95%
  100%
  5%
2019 2500797 131
  98%
  98%
  1%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500797 139
  99%
  100%
  1%
7000751 20
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 126
  97%
  97%
  0%
2016 2500797 120
  100%
  100%
  0%
2015 2500797 127
  99%
  100%
  1%
2014 2500797 136
  99%
  99%
  1%
2013 2500797 153
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 128 0% 2% 79% 19% 0% 0%
7000751 17 12% 6% 82% 0% 0% 0%
2021 2500797 140 4% 18% 49% 25% 0% 5%
7000751 17 6% 35% 53% 6% 0% 0%
2020 2500797 124 0% 19% 61% 18% 1% 1%
7000751 19 0% 21% 68% 5% 0% 5%
2019 2500797 131 0% 16% 77% 5% 2% 1%
7000751 19 0% 16% 84% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500797 139 1% 11% 81% 6% 0% 1%
7000751 20 0% 5% 90% 5% 0% 0%
2017 2500797 126 0% 5% 75% 17% 3% 0%
2016 2500797 120 0% 13% 73% 15% 0% 0%
2015 2500797 127 0% 13% 80% 6% 0% 1%
2014 2500797 136 4% 12% 69% 14% 1% 1%
2013 2500797 153 3% 14% 68% 14% 0% 1%