Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 18 88.889% 88.889% 0%
2020 22 86.364% 86.364% 0%
2019 41 92.683% 95% 2.439%
2018 14 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 149
  93%
  95%
  2%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 139
  83%
  85%
  2%
7000751 18
  89%
  89%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 137
  91%
  91%
  0%
7000751 22
  86%
  86%
  0%
2019 2500797 163
  94%
  94%
  1%
7000751 41
  93%
  95%
  2%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2018 2500797 137
  83%
  84%
  1%
7000751 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 142
  85%
  85%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500797 131
  81%
  85%
  5%
2015 2500797 134
  90%
  93%
  4%
2014 2500797 149
  100%
  100%
  0%
2013 2500797 67
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 149 2% 2% 79% 11% 5% 2%
7000751 17 12% 12% 76% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500797 139 0% 0% 76% 8% 14% 2%
7000751 18 0% 0% 78% 11% 11% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500797 137 0% 0% 46% 44% 9% 0%
7000751 22 0% 0% 18% 68% 14% 0%
2019 2500797 163 0% 1% 59% 34% 6% 1%
7000751 41 2% 5% 71% 15% 5% 2%
1353 64 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500797 137 1% 0% 50% 33% 16% 1%
7000751 14 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2017 2500797 142 0% 0% 64% 20% 15% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500797 131 2% 2% 56% 20% 14% 5%
2015 2500797 134 3% 1% 54% 31% 7% 4%
2014 2500797 149 3% 7% 83% 7% 0% 0%
2013 2500797 67 1% 24% 58% 15% 1% 0%