Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 22 81.818% 85.714% 4.545%
2021 19 89.474% 94.444% 5.263%
2020 22 77.273% 85% 9.091%
2019 24 91.667% 95.652% 4.167%
2018 26 84.615% 84.615% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000751 22
  82%
  86%
  5%
2500798 304
  79%
  83%
  5%
2021 7000751 19
  89%
  94%
  5%
2500798 299
  77%
  82%
  6%
2020 7000751 22
  77%
  85%
  9%
2500798 298
  83%
  85%
  2%
2019 7000751 24
  92%
  96%
  4%
2500798 313
  90%
  93%
  4%
2018 7000751 26
  85%
  85%
  0%
2500798 340
  79%
  82%
  4%
2017 2500798 328
  71%
  75%
  5%
2016 2500798 351
  76%
  78%
  2%
4313815 4
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 359
  66%
  68%
  4%
2014 2500798 326
  65%
  65%
  0%
2013 2500798 379
  80%
  80%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000751 22 0% 0% 45% 36% 14% 5%
2500798 304 0% 0% 23% 56% 16% 5%
2021 7000751 19 0% 0% 58% 32% 5% 5%
2500798 299 0% 1% 28% 48% 16% 6%
2020 7000751 22 0% 0% 59% 18% 14% 9%
2500798 298 1% 0% 43% 39% 15% 2%
2019 7000751 24 0% 0% 79% 13% 4% 4%
2500798 313 0% 0% 50% 39% 6% 4%
2018 7000751 26 4% 0% 46% 35% 15% 0%
2500798 340 0% 0% 36% 42% 17% 4%
2017 2500798 328 1% 0% 37% 33% 24% 5%
2016 2500798 351 1% 0% 40% 36% 21% 2%
4313815 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2015 2500798 359 1% 1% 35% 29% 30% 4%
2014 2500798 326 0% 0% 27% 37% 35% 0%
2013 2500798 379 2% 0% 40% 39% 20% 0%