Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 16 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 16 100% 100% 0%
2018 19 95% 95% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  96%
  100%
  4%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 250
  98%
  99%
  1%
2019 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500798 232
  99%
  100%
  1%
2018 7000751 19
  95%
  95%
  0%
2500798 249
  98%
  99%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 238
  99%
  100%
  1%
2016 2500798 251
  96%
  98%
  2%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2015 2500798 281
  96%
  98%
  2%
2014 2500798 280
  97%
  99%
  2%
2013 2500798 282
  98%
  99%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 16 19% 38% 31% 13% 0% 0%
2500798 250 4% 34% 51% 7% 0% 4%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 20 5% 35% 60% 0% 0% 0%
2500798 250 6% 34% 54% 4% 1% 1%
2019 7000751 16 19% 25% 56% 0% 0% 0%
2500798 232 3% 30% 57% 9% 0% 1%
2018 7000751 19 5% 58% 32% 0% 5% 0%
2500798 249 5% 43% 44% 6% 1% 1%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 238 5% 43% 45% 5% 0% 1%
2016 2500798 251 6% 41% 40% 9% 2% 2%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2015 2500798 281 6% 43% 42% 6% 2% 2%
2014 2500798 280 5% 47% 40% 6% 1% 2%
2013 2500798 282 5% 36% 47% 9% 1% 2%