Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2021 19 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 21 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500798 248
  95%
  100%
  5%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500798 244
  98%
  100%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2019 7000751 15
  100%
  100%
  0%
2500798 233
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 21
  95%
  100%
  5%
2500798 244
  98%
  100%
  2%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 239
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500798 246
  98%
  99%
  1%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500798 271
  99%
  100%
  1%
2014 2500798 282
  99%
  100%
  1%
2013 2500798 271
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 19 0% 5% 89% 5% 0% 0%
2500798 248 1% 9% 72% 13% 0% 5%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 20 10% 50% 35% 5% 0% 0%
2500798 244 2% 35% 58% 3% 0% 2%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 7000751 15 0% 13% 67% 20% 0% 0%
2500798 233 3% 13% 73% 12% 0% 0%
2018 7000751 21 5% 29% 48% 14% 0% 5%
2500798 244 0% 18% 68% 12% 0% 2%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500798 239 1% 17% 77% 4% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500798 246 1% 10% 86% 1% 1% 1%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500798 271 3% 16% 80% 0% 0% 1%
2014 2500798 282 0% 5% 79% 15% 0% 1%
2013 2500798 271 0% 6% 89% 3% 0% 2%