Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 122
  95%
  96%
  1%
1353 45
  0%
  0%
  33%
2020 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500797 127
  99%
  100%
  1%
2019 7000751 20
  100%
  100%
  0%
2500797 127
  100%
  100%
  0%
2018 7000751 16
  100%
  100%
  0%
2500797 130
  98%
  100%
  2%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2017 2500797 119
  99%
  99%
  0%
2016 2500797 123
  98%
  100%
  2%
2015 2500797 138
  99%
  99%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 17 0% 0% 41% 59% 0% 0%
2500797 122 0% 0% 32% 63% 4% 1%
1353 45 0% 0% 0% 0% 67% 33%
2020 7000751 19 0% 0% 74% 26% 0% 0%
2500797 127 0% 0% 36% 63% 0% 1%
2019 7000751 20 10% 0% 75% 15% 0% 0%
2500797 127 2% 7% 69% 22% 0% 0%
2018 7000751 16 13% 19% 63% 6% 0% 0%
2500797 130 1% 11% 80% 7% 0% 2%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500797 119 0% 0% 62% 37% 1% 0%
2016 2500797 123 1% 4% 79% 15% 0% 2%
2015 2500797 138 0% 9% 70% 20% 1% 0%