Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 19 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 22 95% 95% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 19
  100%
  100%
  0%
2500797 125
  98%
  98%
  1%
2500798 258
  93%
  95%
  2%
2500260 84
  92%
  95%
  4%
2500261 76
  84%
  88%
  4%
2020 7000751 21
  100%
  100%
  0%
2500797 133
  99%
  100%
  1%
2500798 274
  97%
  97%
  0%
2500260 80
  94%
  94%
  0%
2500261 77
  90%
  90%
  0%
2019 7000751 22
  95%
  95%
  0%
2500797 129
  97%
  98%
  2%
2500798 261
  97%
  98%
  1%
2500260 80
  98%
  100%
  2%
2500261 74
  92%
  93%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 19 5% 0% 95% 0% 0% 0%
2500797 125 1% 2% 89% 6% 2% 1%
2500798 258 2% 1% 82% 9% 5% 2%
2500260 84 2% 0% 81% 8% 5% 4%
2500261 76 3% 0% 80% 1% 12% 4%
2020 7000751 21 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500797 133 1% 0% 94% 5% 0% 1%
2500798 274 1% 0% 89% 7% 3% 0%
2500260 80 4% 4% 86% 0% 6% 0%
2500261 77 1% 4% 81% 4% 10% 0%
2019 7000751 22 0% 0% 95% 0% 5% 0%
2500797 129 1% 0% 86% 10% 2% 2%
2500798 261 3% 0% 82% 12% 2% 1%
2500260 80 5% 0% 79% 14% 0% 3%
2500261 74 1% 0% 59% 31% 7% 1%