Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 17 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 124
  98%
  98%
  0%
7000751 16
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 121
  98%
  98%
  0%
7000751 17
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 126
  99%
  99%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 130
  100%
  100%
  0%
7000751 21
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 124 0% 2% 69% 27% 2% 0%
7000751 16 0% 13% 81% 6% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500797 121 2% 17% 55% 24% 2% 0%
7000751 17 6% 41% 41% 12% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500797 126 2% 0% 70% 28% 1% 0%
7000751 18 0% 0% 72% 28% 0% 0%
2019 2500797 130 1% 12% 68% 20% 0% 0%
7000751 21 0% 10% 81% 10% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 75% 25% 0%