Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 14 92.857% 92.857% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 124
  100%
  100%
  0%
7000751 19
  100%
  100%
  0%
2021 2500797 123
  100%
  100%
  0%
7000751 18
  100%
  100%
  0%
2020 2500797 136
  100%
  100%
  0%
7000751 20
  100%
  100%
  0%
2019 2500797 121
  99%
  99%
  0%
7000751 14
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 124 2% 7% 57% 34% 0% 0%
7000751 19 0% 5% 79% 16% 0% 0%
2021 2500797 123 2% 5% 72% 22% 0% 0%
7000751 18 0% 17% 78% 6% 0% 0%
2020 2500797 136 4% 11% 62% 23% 0% 0%
7000751 20 0% 5% 80% 10% 0% 0%
2019 2500797 121 2% 6% 66% 24% 1% 0%
7000751 14 0% 7% 50% 36% 7% 0%