Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 17 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000751 17
  100%
  100%
  0%
2500797 125
  97%
  99%
  2%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2020 7000751 18
  100%
  100%
  0%
2500797 127
  98%
  98%
  0%
2019 7000751 22
  100%
  100%
  0%
2500797 127
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000751 17 24% 0% 71% 6% 0% 0%
2500797 125 2% 2% 67% 25% 1% 2%
1353 60 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000751 18 22% 6% 72% 0% 0% 0%
2500797 127 2% 2% 80% 13% 2% 0%
2019 7000751 22 5% 0% 82% 14% 0% 0%
2500797 127 3% 2% 57% 36% 2% 0%