Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 100% 4.762%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 131
  98%
  98%
  0%
7000751 21
  95%
  100%
  5%
2500798 238
  95%
  97%
  3%
2500260 76
  89%
  91%
  1%
2500261 77
  94%
  97%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 131 1% 8% 71% 18% 2% 0%
7000751 21 14% 10% 67% 5% 0% 5%
2500798 238 3% 5% 64% 23% 3% 3%
2500260 76 4% 13% 62% 11% 9% 1%
2500261 77 3% 1% 73% 17% 3% 4%
1353 48 0% 67% 0% 33% 0% 0%