UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 99% 0%
2021 99% 99% 1%
2020 98% 99% 1%
2019 97% 98% 1%
2018 96% 97% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 7 20 63 9 1
2021 7 19 64 10 1
2020 3 18 65 12 1
2019 3 14 67 13 2
2018 4 11 68 13 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102061 Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum 17 1 0 14 2 0 0 100% 100% 0%
102085 Aprenentatge i Desenvolupament I 16 2 5 9 0 0 0 100% 100% 0%
102084 Aprenentatge i Desenvolupament II 17 0 8 6 3 0 0 100% 100% 0%
102007 Context Social i Gestió Escolar 21 0 2 16 3 0 0 100% 100% 0%
102024 Desenvolupament de la Personalitat (0-6 Anys) 21 3 0 16 2 0 0 100% 100% 0%
103680 Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 17 2 2 13 0 0 0 100% 100% 0%
103679 Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil 17 2 1 14 0 0 0 100% 100% 0%
104075 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I 16 0 1 11 4 0 0 100% 100% 0%
104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 18 0 0 18 0 0 0 100% 100% 0%
102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 17 1 0 9 7 0 0 100% 100% 0%
102042 Didàctica de les Ciències Socials 14 1 1 10 2 0 0 100% 100% 0%
101989 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 16 1 0 15 0 0 0 100% 100% 0%
101988 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 17 1 2 14 0 0 0 100% 100% 0%
102068 Didàctica i Desenvolupament Curricular 17 0 0 8 9 0 0 100% 100% 0%
102083 Diferències i Inclusió 17 1 2 12 2 0 0 100% 100% 0%
105048 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I 16 0 2 13 1 0 0 100% 100% 0%
105049 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II 19 0 1 15 3 0 0 100% 100% 0%
106734 Educació Digital i Socioemocional 21 3 2 14 1 0 1 95% 100% 5%
102052 Educació Física en l'Educació Primària 17 4 8 5 0 0 0 100% 100% 0%
102051 Educació Física i la seva Didàctica I 17 0 2 15 0 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 21 3 2 14 1 1 0 95% 95% 0%
102036 Educació Musical i Visual 16 4 1 11 0 0 0 100% 100% 0%
102035 Educació Musical, Visual i Aprenentatge 16 0 3 11 2 0 0 100% 100% 0%
101992 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I 16 2 8 6 0 0 0 100% 100% 0%
101991 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil II 16 2 11 3 0 0 0 100% 100% 0%
102012 Els Centres Educatius d'Educació Infantil 18 1 4 13 0 0 0 100% 100% 0%
102046 Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural 16 4 0 11 1 0 0 100% 100% 0%
102059 Gestió i Innovació a l'Aula de Matemàtiques 17 1 1 15 0 0 0 100% 100% 0%
106733 Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu 21 0 0 18 2 0 1 95% 100% 5%
105050 Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil 17 1 0 15 1 0 0 100% 100% 0%
102005 Infància, Salut i Alimentació 16 1 9 6 0 0 0 100% 100% 0%
101987 La Pràctica Matemàtica a l'Aula d'Educació Infantil 17 0 0 13 4 0 0 100% 100% 0%
101986 Les Matemàtiques en el Currículum d'Educació Infantil 16 0 7 8 1 0 0 100% 100% 0%
103699 Llenguatges i Contextos I 22 0 0 10 8 3 1 82% 86% 5%
103700 Llenguatges i Contextos II 21 1 2 10 5 2 1 86% 90% 5%
102076 Llenguatges i Currículums 17 0 1 16 0 0 0 100% 100% 0%
102075 Llengües i Aprenentatge 18 0 0 16 1 1 0 94% 94% 0%
102055 Matemàtiques per a Mestres 21 0 0 12 7 2 0 90% 90% 0%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 21 1 3 16 1 0 0 100% 100% 0%
101997 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 17 0 5 12 0 0 0 100% 100% 0%
102000 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 16 2 3 11 0 0 0 100% 100% 0%
102067 Planificació, Investigació i Innovació 18 0 2 16 0 0 0 100% 100% 0%
102022 Pràcticum I 21 2 4 15 0 0 0 100% 100% 0%
102021 Pràcticum II 17 2 6 9 0 0 0 100% 100% 0%
103701 Pràcticum II 17 0 10 6 1 0 0 100% 100% 0%
102020 Pràcticum III 18 2 12 4 0 0 0 100% 100% 0%
103702 Pràcticum III 17 0 2 15 0 0 0 100% 100% 0%
102019 Pràcticum IV 20 2 14 4 0 0 0 100% 100% 0%
102062 Pràcticum IV 20 0 12 7 1 0 0 100% 100% 0%
103505 Pràcticum V 20 3 13 3 1 0 0 100% 100% 0%
102023 Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 Anys) 17 3 6 8 0 0 0 100% 100% 0%
102073 Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme 15 1 1 7 6 0 0 100% 100% 0%
102006 Societat, Família i Escola 17 0 1 15 1 0 0 100% 100% 0%
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 17 3 3 10 1 0 0 100% 100% 0%
102018 Treball de Final de Grau 20 1 8 6 5 0 0 100% 100% 0%
102047 Treball de Final de Grau 19 3 8 5 3 0 0 100% 100% 0%