UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 99% 99% 1%
2020 98% 99% 1%
2019 97% 98% 1%
2018 96% 97% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 7 19 64 10 1
2020 3 18 65 12 1
2019 3 14 67 13 2
2018 4 11 68 13 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102061 Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum 15 0 5 10 0 0 0 100% 100% 0%
102085 Aprenentatge i Desenvolupament I 17 1 3 13 0 0 0 100% 100% 0%
102084 Aprenentatge i Desenvolupament II 19 4 0 15 0 0 0 100% 100% 0%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 19 0 0 14 5 0 0 100% 100% 0%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 19 0 1 18 0 0 0 100% 100% 0%
102007 Context Social i Gestió Escolar 19 4 0 13 2 0 0 100% 100% 0%
102024 Desenvolupament de la Personalitat (0-6 Anys) 19 2 0 16 1 0 0 100% 100% 0%
103680 Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 18 0 0 14 2 2 0 89% 89% 0%
103679 Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil 17 1 6 9 1 0 0 100% 100% 0%
104075 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I 17 0 0 7 10 0 0 100% 100% 0%
104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 19 0 0 16 3 0 0 100% 100% 0%
102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 19 1 1 9 8 0 0 100% 100% 0%
102042 Didàctica de les Ciències Socials 22 5 3 13 1 0 0 100% 100% 0%
101989 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 17 4 1 10 2 0 0 100% 100% 0%
101988 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 19 0 0 16 2 0 1 95% 100% 5%
102068 Didàctica i Desenvolupament Curricular 17 0 0 10 7 0 0 100% 100% 0%
102083 Diferències i Inclusió 20 2 2 11 4 0 1 95% 100% 5%
105048 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I 17 1 7 7 2 0 0 100% 100% 0%
105049 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II 18 0 3 14 1 0 0 100% 100% 0%
102052 Educació Física en l'Educació Primària 16 2 9 5 0 0 0 100% 100% 0%
102051 Educació Física i la seva Didàctica I 20 0 6 14 0 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 19 2 0 16 1 0 0 100% 100% 0%
102036 Educació Musical i Visual 17 1 6 10 0 0 0 100% 100% 0%
102035 Educació Musical, Visual i Aprenentatge 19 1 6 10 2 0 0 100% 100% 0%
101992 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I 17 0 2 15 0 0 0 100% 100% 0%
101991 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil II 17 1 5 10 1 0 0 100% 100% 0%
102012 Els Centres Educatius d'Educació Infantil 17 2 6 9 0 0 0 100% 100% 0%
102046 Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural 16 1 0 15 0 0 0 100% 100% 0%
102059 Gestió i Innovació a l'Aula de Matemàtiques 19 0 1 17 1 0 0 100% 100% 0%
105050 Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil 17 4 0 12 1 0 0 100% 100% 0%
102005 Infància, Salut i Alimentació 14 2 0 12 0 0 0 100% 100% 0%
101987 La Pràctica Matemàtica a l'Aula d'Educació Infantil 20 1 0 16 2 1 0 95% 95% 0%
101986 Les Matemàtiques en el Currículum d'Educació Infantil 17 1 2 14 0 0 0 100% 100% 0%
103699 Llenguatges i Contextos I 19 0 0 11 6 1 1 89% 94% 5%
103700 Llenguatges i Contextos II 18 2 1 11 3 0 1 94% 100% 6%
102076 Llenguatges i Currículums 16 0 2 6 8 0 0 100% 100% 0%
102075 Llengües i Aprenentatge 21 1 1 16 1 1 1 90% 95% 5%
102055 Matemàtiques per a Mestres 18 3 2 11 1 1 0 94% 94% 0%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 19 1 0 18 0 0 0 100% 100% 0%
101997 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 18 1 3 14 0 0 0 100% 100% 0%
102000 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 18 1 1 16 0 0 0 100% 100% 0%
102067 Planificació, Investigació i Innovació 19 0 0 16 3 0 0 100% 100% 0%
102022 Pràcticum I 19 1 5 13 0 0 0 100% 100% 0%
102021 Pràcticum II 17 1 9 7 0 0 0 100% 100% 0%
103701 Pràcticum II 16 3 6 5 2 0 0 100% 100% 0%
102020 Pràcticum III 20 2 12 5 0 1 0 95% 95% 0%
103702 Pràcticum III 19 0 1 17 1 0 0 100% 100% 0%
102019 Pràcticum IV 18 1 11 5 0 1 0 94% 94% 0%
102062 Pràcticum IV 18 0 18 0 0 0 0 100% 100% 0%
103505 Pràcticum V 18 1 16 1 0 0 0 100% 100% 0%
102023 Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 Anys) 17 1 4 12 0 0 0 100% 100% 0%
102073 Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme 20 1 5 12 2 0 0 100% 100% 0%
102006 Societat, Família i Escola 18 0 0 15 3 0 0 100% 100% 0%
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 17 0 1 12 4 0 0 100% 100% 0%
102018 Treball de Final de Grau 19 1 6 9 2 0 1 95% 100% 5%
102047 Treball de Final de Grau 20 2 9 6 2 1 0 95% 95% 0%