Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 55%
11
40%
8
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
20
2022 86%
18
10%
2
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
21
2021 89%
17
0%
0
11%
2
0%
0
0%
0
0%
0
19
2020 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
21
2019 90%
19
10%
2
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2018 86%
18
5%
1
5%
1
5%
1
0%
0
0%
0
21
2017 73%
16
23%
5
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
22
2016 80%
16
5%
1
10%
2
5%
1
0%
0
0%
0
20
2015 68%
15
18%
4
9%
2
0%
0
5%
1
0%
0
22
2014 63%
12
26%
5
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
19

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1363 : Graduat en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 55%
11
40%
8
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
20
2022 86%
18
10%
2
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
21
2021 89%
17
0%
0
11%
2
0%
0
0%
0
0%
0
19
2020 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
21
2019 90%
19
10%
2
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2018 86%
18
5%
1
5%
1
5%
1
0%
0
0%
0
21
2017 73%
16
23%
5
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
22
2016 80%
16
5%
1
10%
2
5%
1
0%
0
0%
0
20

1283 : Graduat en Educació Infantil i Graduat en Educació Primària

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2015 68%
15
18%
4
9%
2
0%
0
5%
1
0%
0
22
2014 63%
12
26%
5
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
19