Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
4%
106h
16%
370h
7%
158h
61%
1456h
12%
296h
2387h
2021 1%
21h
5%
141h
14%
357h
6%
147h
67%
1772h
7%
191h
2629h
2020 1%
21h
5%
130h
18%
439h
3%
85h
61%
1516h
11%
279h
2471h
2019 1%
16h
5%
129h
18%
447h
3%
79h
58%
1442h
15%
386h
2499h
2018 1%
14h
6%
138h
15%
336h
4%
87h
60%
1353h
14%
317h
2244h
2017 0%
7h
10%
148h
11%
162h
2%
25h
58%
860h
19%
276h
1478h
2016 1%
5h
9%
89h
11%
109h
3%
25h
60%
569h
16%
156h
952h
2015 0%
0h
15%
106h
10%
70h
1%
9h
54%
375h
20%
136h
696h
2014 1%
2h
20%
68h
13%
44h
1%
5h
45%
156h
21%
72h
347h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
4%
106h
16%
370h
7%
158h
61%
1456h
12%
296h
2387h
2021 1%
21h
5%
141h
14%
357h
6%
147h
67%
1772h
7%
191h
2629h
2020 1%
20h
5%
127h
18%
432h
3%
85h
61%
1492h
11%
273h
2429h
2019 1%
16h
5%
128h
18%
444h
3%
78h
58%
1428h
15%
381h
2475h
2018 1%
9h
6%
89h
16%
231h
4%
54h
57%
801h
16%
230h
1414h
2017 0%
3h
11%
131h
11%
125h
1%
15h
59%
694h
17%
204h
1172h
2016 1%
5h
12%
84h
11%
76h
3%
25h
58%
419h
15%
109h
717h

Graduat en Educació Infantil i Graduat en Educació Primària

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2020 2%
1h
7%
3h
17%
7h
0%
0h
57%
24h
14%
6h
42h
2019 0%
0h
4%
1h
13%
3h
4%
1h
58%
14h
21%
5h
24h
2018 1%
5h
6%
49h
13%
105h
4%
33h
67%
552h
10%
87h
830h
2017 1%
4h
6%
17h
12%
37h
3%
10h
54%
166h
24%
72h
306h
2016 0%
0h
2%
5h
14%
33h
0%
0h
64%
150h
20%
47h
235h
2015 0%
0h
15%
106h
10%
70h
1%
9h
54%
375h
20%
136h
696h
2014 1%
2h
20%
68h
13%
44h
1%
5h
45%
156h
21%
72h
347h