Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
41h
21%
338h
25%
409h
1%
15h
34%
551h
16%
252h
1607h
2021 2%
15h
13%
110h
18%
153h
3%
23h
44%
368h
19%
161h
830h
2020 1%
4h
17%
93h
16%
87h
4%
22h
44%
243h
19%
106h
556h
2019 7%
23h
19%
67h
13%
45h
1%
3h
45%
156h
15%
50h
344h
2018 0%
0h
15%
28h
14%
27h
0%
0h
50%
95h
21%
40h
190h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
41h
21%
318h
25%
375h
1%
15h
34%
511h
16%
239h
1499h
2021 2%
15h
13%
110h
18%
153h
3%
23h
44%
368h
19%
161h
830h
2020 1%
4h
17%
93h
16%
87h
4%
22h
44%
243h
19%
106h
556h
2019 7%
23h
19%
67h
13%
45h
1%
3h
45%
156h
15%
50h
344h
2018 0%
0h
15%
28h
14%
27h
0%
0h
50%
95h
21%
40h
190h

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
19%
20h
31%
34h
0%
0h
37%
40h
12%
13h
108h